"Dora 2008"
Opatija, 2008
Dora2008  Dora2008  Dora2008  Dora2008  Dora2008
Dora2008  Dora2008  Dora2008  Dora2008  Dora2008

Predstavljanje albuma "Moje 80te"
Roko Akademija, 15. listopada 2007 
Dora2008 Dora2008 Dora2008 Dora2008 Dora2008 Dora2008 Dora2008Dora2008 Dora2008 Dora2008 Dora2008 Dora2008 Dora2008 Dora2008